RÅDGIVNING I ALLE FASER

Hos SKALA Arkitekter leverer vi tjenester innenfor arkitektur og bygg.

Hos oss får du rådgivning i alle faser innenfor arkitektfaget – helt fra prosessdesign og brukerinndragelser til byggeledelse, drift og vedlikehold.

Vi arbeider på tvers både internt og med eksterne samarbeidsparter, og ofte i større rådgiverteam på tvers av faggrupper. Det sikrer felles utvikling av arkitektur, bærekraftig design og optimerte økonomiske løsninger.

FRA IDÉ TIL UTFØRELSE

Den faglige bredden og tyngden gjør at vi følger prosjektene helt til de er avsluttet.

Når vi begynner på en oppgave, tilknytter vi konsekvent både arkitekter og konstruktører fra starten av. Det betyr at du med oss kan være trygg på at vi følger prosjektet helt fra idé til ferdig utførelse.

På den måten har bygningskonstruktøren vært med i loopen fra begynnelsen når prosjektet går over i den prosjekterende fasen.

Vår erfaring er at det gir et bedre sluttresultat når vi tidlig i prosessen drar inn alle kompetansene som er med gjennom prosjektet.

DET RETTE TEAMET TIL OPPGAVEN

Når vi setter team til oppgavene, tar vi utgangspunkt i de kompetansene som skal til for å løse det enkelte prosjektet.

Noen av kollegene våre er for eksempel sertifiserte innenfor DGNB og miljøledelse, mens andre har solid erfaring med brukerinndragelse og beboerkommunikasjon.