RÅDGIVNING PÅ ALLE OMRÅDER

Hos SKALA Arkitekter leverer vi tjenester innenfor arkitektur og bygg.

Hos oss får du rådgivning på alle områder innenfor arkitektfaget – helt fra prosessdesign og brukerinndragelse til byggeledelse, drift og vedlikehold.

Vi arbeider tverrfaglig, både internt og med sammen med eksterne samarbeidspartnere, og ofte i større rådgiverteam på tvers av faggrupper. Dette sikrer en helhetlig utvikling av arkitektur, bærekraftig design og optimerte økonomiske løsninger.

FRA IDÉ TIL UTFØRELSE

Med vår faglige bredde og tyngde, følger vi prosjektene helt til de er avsluttet.

Når vi går i gang med en oppgave, tilknytter vi konsekvent både arkitekter og byggingeniører fra start. Det betyr at du med oss som samarbeidspartner, kan være helt trygg på at vi følger prosjektet helt fra idé til ferdig utførelse.

Byggingeniørene har deltatt fra begynnelsen når prosjektet går over i den prosjekterende fase. 

Vår erfaring er at det gir et bedre sluttresultat når vi tidlig i prosessen inndrar all kompetanse som skal benyttes i prosjektet.

DET RIKTIGE TEAMET TIL OPPGAVEN

Når vi danner oppgaveteam, tar vi utgangspunkt i den kompetansen som skal til for å løse hvert enkelt prosjekt.

Noen av kollegene våre er for eksempel sertifiserte innenfor DGNB og miljøledelse, mens andre har solid erfaring med brukerinndragelse og beboerkommunikasjon.