PROFIL

Hos SKALA Arkitekter leverer vi tjenester innenfor arkitektur og bygg. Hos oss får du rådgivning innenfor arkitektfaget – helt fra prosessdesign og brukerinvolvering til byggeledelse, drift og vedlikehold.

Vi har kontorer både i Norge og Danmark. Vårt hovedkontor i Norge ligger i Oslo, mens vi i Danmark har filialer både i Horsens og København. Vi løser oppgaver innenfor offentlige og private bygg, nybyggeri, renovasjon, design, prosjektutvikling og rådgivning.

30 ÅRS ERFARING

Vi har mer enn 30 års erfaring med oss i bagasjen, når vi tegner og konstruerer innovative og velfungerende fysiske rammeverk. Vårt primære fokus er boliger, skoler og institusjoner – her har vi alltid fingeren på pulsen. 

Vår brede erfaring på området tatt i betraktning, tør vi å påstå at vi er blant Danmarks ledende arkitektfirma på skole- og barnehageområdet.

DET HANDLER OM MENNESKER

Når vi bygger nye hjem til mennesker med spesielle behov, som for eksempel omsorgsboliger og eldreboliger, har vi fokus på å skape trygghet, og på å gjøre bygget til et hjemmekoselig og sikkert sted å være for de nye beboerne.

Det er derfor vi sier at arkitektur først og fremst handler om mennesker.

MED DEG GJENNOM ALLE FASENE

Vi er eksperter på arkitektur, design og planlegging, og vi gir råd i alle faser av et byggeprosjekt. Bærekraft er en naturlig del av prosjektene våre – derfor er miljøriktige løsninger integrert når vi løser oppgaver for både private bedrifter, boligforeninger og det offentlige.