EN FULL-SERVICE ARKITEKTVIRKSOMHET

SKALA Arkitekter er en full-service arkitektvirksomhet. Med mer enn 30 års erfaring i bagasjen har vi solide kompetanser innenfor arkitektfaget som vi bruker når vi tegner og konstruerer innovative og velfungerende fysiske rammer.

Vårt primære fokus er rettet mot boliger, skoler og institusjoner – her har vi alltid fingeren på pulsen. 

Med vår brede erfaring på området tør vi påstå at vi er blant landets ledende tegnestuer på skole- og daginstitusjonsområdet.

DET HANDLER OM MENNESKER

Når vi bygger nye hjem til mennesker med spesielle behov, slik som pleieboliger og eldreboliger, har vi fokus på å skape trygghet og på å gjøre bygget til et koselig og trygt sted å være for de nye beboerne.

Det er derfor vi sier at arkitektur først og fremst handler om mennesker.

MED GJENNOM ALLE FASENE

Vi er eksperter på arkitektur, design og planlegging, og vi gir råd i alle faser av et byggeprosjekt. Helt fra byggherrerådgivning, prosessdesign og brukerinndragelse til prosjektering, totalrådgivning, byggeledelse og etterfølgende drift- og vedlikehold.

Bærekraft er en naturlig del av prosjektene våre – derfor er miljøriktige løsninger integrert når vi løser oppgaver for både private bedrifter, boligforeninger og det offentlige.

Vi har kontor i både Horsens, Oslo og København, og vi løser oppgaver over hele landet innenfor offentlige og private bygg, nybygg, renovasjonssaker, design, prosjektutvikling og rådgivning.