Spiralen

Spiralen

PROGRAM: Bevegelseshus for skoleidrett, kampsport, dans og selvorganisert idrett, uterum

ADRESSE: Kalundborg Kommune, Danmark

YTELSE: Arkitektprosjektering frem til disposisjonsforslag, utarbejdelse av lokalplan, byggherrerådgivning frem til oppførelse.

AREAL: 2.400m2

fire tre Spiralen Spiralen fire