Nye torget i Ski

Nye torget i Ski

I utformingen av det nye torget i Ski, har SKALA Arkitekter tatt utgangpunkt i Skis status som voksende regionby, og i behovet for å skape en levende og rik bykjerne som fremmer lokaltilknytningen og fellesskapet. Det nye torget skulle bli en trivselsskapende aktivitetetsarena, som først og fremst gjorde byen mer attraktiv for områdets innbyggere, men som også formidlet områdets kvaliteter og kjerneverdier på en autentisk og iøyenfallende måte.

Vi belyste byens kvaliteter, verdier og egenskaper ved å bruke gjenkjennelige symboler og elementer fra området i formspråket - det vakre kulturlandskapet, bykvalitetene og nærheten til naturen.

Prosjektet er likeverdig fordelt på to definerte hovedområder. Rådhusparken, som program for Øvre Torg, har som hovedfunksjon å trekke flere grønne og blå kvaliteter inn i bykjernen og å skape flere rekreative muligheter for brukerne. Parken fremmer biodiversiteten, naturskjønnheten og skaper trygge omgivelser for brukerne. Byplassen, som program for Nedre Torg, er et mer urbant og åpent flerbruksområde som for alvor inviterte til mangfoldig benyttelse og kreativitet.

Belegningen på torget, som bestod av geometriske elementer i in situ-støpt betong, er et visuelt uttrykk for, og en referanse til, det mangfoldige lappeteppet av dyrkede jorder og åkre som omgir Ski. Prosjektet er en hyllest til symbiosen mellom det landige og det urbane, som simultant både bekrefter og motsier hverandre.

 

tre fire tre