Kunstens Hus, Kildegården

Kunstens Hus, Kildegården

STATUS: Konkurranse

BYGGHERRE: Roskilde Kommune, Danmark

YTELSE: Totalrådgivning, arkitekt og landskapsarkitekt

fire tre fire