Kilen, Torsted Hallen

Kilen, Torsted Hallen

ADRESSE: Søndergårdsalle, Horsens

YTELSE: Totalrådgivning, Prosessledelse, Brukerinndragelse, Innretningsdesign, Programmering, Prosjektering, Fagtilsyn

AREAL: Ny bygning, 3.000 m2

tre Kilen, Torsted Hallen fire