Kanalbyen ved Lillebælt

SAMARBEIDSPARTNERE: Prosjektet blir realisert i team bestående av: STB BYG, SKALA Arkitekter og NIRAS.

ADRESSE: Frederiks Kanal i Kanalbyen, Fredericia

YTELSE: Arkitektrådgivning, arkitektur og landskap

AREAL: 7.811 m2

 

fire to fire