K-PLANEN

K-PLANEN

K-planen er en helhedsplan for omdannelsen av det tidligere kjøttindustriområde Kødbyen til en levende bydel i København.

BYGGHERRE: KBHs Ejendomme

YTELSE: Masterplan for omdannelse av industriområde til offentlig bydel

 

fire tre fire K-PLANEN