Det Aktive Gadekær

Det Aktive Gadekær

TYPE: Det Aktive Gadekær er et områdeløftsprosjekt i Hillerød

PROGRAM: 33ha sports- og bevegelsesområde for Grønnevang Skole, KBK Fotballklubb, HFO, foreninger og hele Hillerød Øst bydelen

ADRESSE: Hillerød, Danmark

YTELSE: Arkitekt, totalrådgiver

 

fire Det Aktive Gadekær Det Aktive Gadekær fire