Behandlingssenter Ny Kærvang

Behandlingssenter Ny Kærvang

Med Ny Kærvang var det ideen å skape 24 gode boliger til mennesker med alvorlige psykiatriske lidelser som fx
schizofreni, demens og personlighetsforstyrrelser.

 

tre fire fire