Gnist - Sentrum Brannstasjon

Gnist - Sentrum Brannstasjon

«Gnist» Sentrum Brannstasjon i Oslo har som mål å dele de spennende aspektene ved brannstasjonen og skape en ny form for åpenhet ved offentlige institusjoner, samtidig som man verner om de ansattes behov for samhold, restitusjon og rekreasjon.

Oslo har en lang tradisjon med å oppføre flotte og monumentale brannstasjoner. «Gnist» skal videreføre denne tradisjonen, med et monumentalt og funksjonelt byggverk, som er inkluderende for forbipasserende, besøkende og de ansatte. 

Ny destinasjon i dagens havnepromenade
Prosjektets arkitektoniske visjon er at brannstasjonen skal fungere som en ny destinasjon i dagens havnepromenade, hvor bygget vil være en moderne vejviser i området. Udtrykket henter elementer fra vejtrafikcentralen i syd, havnelageret i nord og teglstensbebyggelsen ved forsvarsmuseet og Akershus fæstning.

Formen repræsenterer en videreføring av den karakteristiske bebyggelsen i kvadraturen og en nyfortolkning af de klassiske brandstationers arkitektoniske træk.

Det blir et nytt attraktivt byrom med tilknytning til vannet og livet i brannstasjonen. Fra bakkeplan vokser søyler av gjennomfarget betong opp til storslåtte buer som formidler bygningens konstruksjonsprinsipper og inviterer nysgjerrige forbipasserende til nærmere innblikk i brannstasjonens hjerte, vognhallen.

Imøtekommende brannstasjon
Den moderne brannstasjon ønsker å være imøtekommende og invitere besøkende inn. Møtet med brannstasjonen for besøkende vil være et eget område avsatt for å oppleve vognhallen og brannbilene fra administrasjonen i andre etasje. Dette arealet vil gi en særegen opplevelse for besøkende, og kommer spesielt til sin nytte under «åpen dag», skoleekskursjoner eller andre fremvisninger.

fire tre