VUNNET KONKURRANSE: VISJONÆRT OG BÆREKRAFTIG AUTISMESENTER I SKIVE

VUNNET KONKURRANSE: VISJONÆRT OG BÆREKRAFTIG AUTISMESENTER I SKIVE

20.02.2020

I 2021 får Skive Kommune et nytt bærekraftig autismesenter. Skala Arkitekter vinner prosjektet sammen med totalentreprenør Knudsgaard og ingeniørfirmaet D.A.I.

Det nye autismesenteret er skapt med utgangspunkt i beboernes spesielle behov for gjenkjennelighet og forutsigbarhet. Skive Kommune fremhever blant annet, at det er et bærekraftig boligprosjekt:

-Skive Kommune får et nytt autismesenter, som er optimalt for innbyggere med autismespektrumforstyrrelser, samtidig er det et byggeri med stort fokus på bærekraftighet, sier Niels Ole D. Nielsen, formann for Sunnhets, Sosial- og Forebyggelsesutvalget i Skive Kommune.

Utover 39 boliger, inneholder prosjektet også en ny administrasjon, et aktivitetshus og et aktivitetsområde med vedproduksjon, som er målrettet innbyggere med autisme.

Boligene står etter planen klar høsten 2021, og første spadetak forventes å bli i august.

Arkitektonisk grep

Den selvgrodde skogen på kanten av byen har en spesiell stemning, som prosjektet bygger videre på – og som forløses med et klart arkitektonisk hovedgrep. Autismeboligene forholder seg til skogen, som er dominerende på tomta, gjennom form, materiale og disponeringen omkring lysningen i midten. Den omkringliggende skogen avspeiles i fasadenes materiale, mens bygningenes mange framspring og små nisjer refererer til hva mange forbinder med et trygt hjem –  hytten i skogen.

Alt i alt er det en bygning som både signaliserer hjemlighet og har et uttrykk som skiller seg ut fra omgivelsene. Et uttrykk som understreker at huset er mer enn bare en bolig. Det er et trygt hjem med plass til å være både skjermet og inngå i et fellesskap.