STRINGENTE KLASSISISTISKE PRINSIPPER BAK MODERNE PUNKTHUS I MIDDELFART

STRINGENTE KLASSISISTISKE PRINSIPPER BAK MODERNE PUNKTHUS I MIDDELFART

05.03.2020

I Middelfart har vi nettopp kastet oss over en spennende oppgave. Det skal oppføres 3.800 kvadratmeter nye boliger i form av to punkthus.  Boligene oppføres i et område med eksisterende bebyggelse, hvor eldre bebyggelse tilhørende et hospital fra 1800-tallet, er karakteristisk for området.

Middelfart statshospital ble oppført i 1888 som anstalt for sinnslidende. I 1999 lukket Middelfarts gamle hospital og psykiatrisk avdeling flyttet til nye bygninger, mens de eksisterende bygningene ble renovert og fikk nye funksjoner. En plan for området la opp til at den historiske klassisistiske plan skulle respekteres, når det skulle etableres nye boliger i bukten mot sør. De nye boligene oppføres primært som punkthus.

Etablering av nytt, med respekt for det eksisterende

Dette er bakteppet for de to nye punkthusene, som vi nå er i ferd med å utvikle i et stort park-område ned mot det naturskjønne Fænøsund. Gjennom stedsanalyse og en grundig forståelse for planene og historikken i området, er vi nå i gang med å skissere og forme nye, gode boliger som tar områdets rekreative kvaliteter til seg, respekterer den historiske konteksten og snakker sammen med den eksisterende bebyggelsen.

Det handler blant annet om å respektere de gamle og flotte hospitalbygningene, som ble oppført med stringente klassisistiske prinsipper som valset tak, gule tegl og en høy pusset sokkel. Den sentrale aksen og symmetrien bevares og materialvalget snakker sammen med den eksisterende bebyggelsen i området, når vi skaper moderne, enkle, lyse nye hus som tar opp i seg de rekreative kvalitetene i området.

Boligene oppføres for JHB Ejendomme og forventes å stå klar ultimo 2021.

tre