SKALA ARKITEKTER OG HENNING LARSEN DESIGNER DANMARKS FØRSTE SVANEMERKEDE SKOLE

SKALA ARKITEKTER OG HENNING LARSEN DESIGNER DANMARKS FØRSTE SVANEMERKEDE SKOLE

14.09.2020

Ny skolen i Sundby skal være barnas hus. Visjonen for skolen er å skape en grunnleggende glede og lyst til å gå på skolen. I samarbeid med BO-HUS, Autens, MOE og ETN Arkitekter har vi vunnet prosjekteringsoppdraget for Ny skole i Sundby på Lolland-Falster. Skolen blir byens og barnas hus. Den nye skolen skal utformes med høye ambisjoner om lokal forankring, nærvær, læring og bærekraft. Et lokalt kraftsenter, hvor skolen og lokalområde møtes og danner rammen om læring, trivsel og fellesskap for alle. Skolen skal gi barna en trygg hverdag og samtidig være et åpent kulturhus for lokalsamfunnets forenings- idretts- og kulturliv.

Læring i høysetet

«Vi har nye tanker når det gjelder måten å bygge og tenke skoler på med den nye skolen i Sundby. Både i forhold til  læringsmål og bærekraft, men også skolens rolle i et lokalsamfunn. Hvordan skolen og lokalområdet kan skape verdi for hverandre har vært et fokus fra starten av», sier Mads Heinberg, designansvarlig arkitekt, SKALA Arkitekter.

«Vi besluttet tidlig i den kreative prosessen, at den nye skolen skulle være en skole med åpent landskap, og at spennet vi arbeider i er mellom læring og landskap. Det handler ikke kun om læringen som foregår i bygningen, men også veien til og fra skolen og den måten skolen kobler seg til lokalsamfunnet på», tilføjer Eva Ravnborg, Project Director, Henning Larsen.

Skolen skal uttrykke verdighet og kvalitet, og det skal merkes både når man ankommer skolen og på reisen gjennom bygningens indre. Skolen har en stor variasjon av fleksible rom både inne og ute som blir et redskap for nye måter å lære og arbeide på. Den nye skolen i Sundby er en skole for alle uansett kompetanse, mobilitet, styrker og svakheter.

Byens hus

Ny skole i Sundby er utformet med en klar visjon om å skape en skole, som vil kunne forsterke og bygge bro mellom lokalsamfunnet og Sundbys forenings-, idretts- og kulturliv, samt skape rom for verdifull undervisning og danne de optimale rammer for skolens ansatte. Den nye skolen oppføres med ytterligere funksjoner som bibliotek, café, idrettsaktiviteter og musikkskole. Disse er plassert sentralt og inviterer lokalsamfunnet innenfor, utenfor skolens normale åpningstider. Skolen danner rammer for kulturelle og sosiale begivenheter hele døgnet rundt.

«Med Ny skole i Sundby har vi en samlende bymessig, landskapsmessig og sosial ambisjon som med tiden vil vokse seg større enn summen av de enkelte elementer. Skolen blir Syndbys hus – et nytt landemerkepå Lolland-Falster», fastslår Eva Ravnborg.

Skolens plassering i overgangen mellombyen og naturen har et stort potensiale for å trekke historien og landskapet inn, og samtidig oppfordre til spontan og integrert bevegelse. Barna kan lære og oppleve ting som ikke ligger i det normale skjemaet  i grunnskolen. Dette bidrar til kreativ utvikling.Bygningen er designet med en  tett tilknytning til landskapet og uttrykker med dette den rikdom og arv som preger lokalområdet. Bygningens tak danner et skrånende landskap med utsikt over lokalområdet og elevenes hjemsteder.

«Vi gleder oss til å se skolen blomstre og bli en viktig del av Lolland-Falster – bli barnas og byens hus», sier Mads Heinberg, designansvarlig arkitekt, SKALA Arkitekter.

Danmarks første Svanemerkede skole

I Danmark tilbringer et barn i løpet av sin skoletid omkring 11.000 timer på skolen. Dagslys, fuktregulering, akustikk og luftkvalitet er med på å skape et godt inneklima, hvor skoleelever og lærere trives. Vi tror på viktigheten av sunne omgivelser som essensielle for læring, og skolen blir derfor landets første svanemerkede av sitt slag. Den nye skole i Sundby overholder energikravene for lavenergiklasse 2020 iht. BR18. Fasaden, innvendige panel og terrassebord er svanemerket og sporingssertifisert i henhold til FSC eller PEFC.

Når skolen i Sundby slår dørene opp, vil den ha en kapasitet til ca. 580 barn og 100 ansatte fordelt på to etasjer, og ytterligere danne ramme om hverdagen for CKR-avdelingens elever og personale. Skolens bygningsmessige struktur er tenkt med en høy grad av fleksibilitet slik at forskjellige funksjoner umiddelbart kan skifte plassering og innredning hvis behovene endrer seg. En fremtidig utvidelse fra to til tre etasjer er også tenkt inn  i prosjektet fra starten. Dermed er Sundby sikret en skole som kan stå som et moderne, endringsdyktig og bærekraftig fyrtårn i mange år frem.

__________________________________________

FAKTA om prosjektet

Prosjektet: Ny skole i Sundby

Kunde: Guldborgsund Kommune

Team: SKALA Arkitekter, Henning Larsen, BO-HUS, Autens, MOE og ETN Arkitekter

Lokation: Sundby, Lolland-Falster

Forventet ferdigstillelse:

Visualiseringer: Sora

 

SKALA ARKITEKTER OG HENNING LARSEN DESIGNER DANMARKS FØRSTE SVANEMERKEDE SKOLE SKALA ARKITEKTER OG HENNING LARSEN DESIGNER DANMARKS FØRSTE SVANEMERKEDE SKOLE