NY BESTYRELSESFORMAND TIL SKALA AKRITKETER

NY BESTYRELSESFORMAND TIL SKALA AKRITKETER

09.01.2020

Bente Damgaard har nettopp tiltrådt som bestyrelsesformann i SKALA Arkitekter. Dermed markeres enda et skritt i den vekst- og profesjonaliseringsreisen, som arkitektvirksomheten er på.

Gjennom de siste årene har SKALA Arkitekter vært på en vekstreise, hvor både medarbeidertall og omsetning har vokst år for år. Ved inngangen til det nye året markeres enda et nytt skritt på denne reisen, idet Bente Damgaard tiltrer som bestyrelsesformann for SKALA Arkitekter.

Bente Damgaard er statsautorisert revisor og har tidligere vært direktør og partner i Schmidt Hammer Lassen (SHL) gjennom 14 år. Hun har også hatt flere bestyrelsesposter, blant annet i Danske Ark.

Derfor er det en særdeles profesjonell og erfaren formann med en stor innsikt i bransjen – også internasjonalt – som SKALA Arkitekter nå får i formannsstolen.

-SKALA Arkitekter er inne i en veldig positiv utvikling med en god intern struktur, som danner et solid utgangspunkt for fremtidig vekst. Det er ingen tvil om at SKALA Arkitekter har høye ambisjoner, både når det kommer til arkitektonisk kvalitet og til vekst, også internasjonalt, sier Bente Damgaard og tilføyer:

-Virksomheten har sunne verdier, hvor det er fokus på å skape et godt arbeidsmiljø, mens man vokser og leverer høy kvalitet til byggherre. Det mener jeg er helt avgjørende for å oppnå suksess. Derutover ser jeg det som en styrke å ha diversitet og forskjellige fagligheter i ledelsen, sier Bente Damgaard og henviser til sin egen bakgrunn som statsautorisert revisor og SKALAs partnergruppe, som består av arkitekter og bygningskonstruktører.

Enda et profesjonelt lag

Kurt Ankjær, direktør i SKALA Arkitekter, ser frem til å tilføre enda et profesjonelt lag til virksomheten, mens den vokser:

-At vi nå har Bente med ombord skjer i naturlig forlengelse av at vi har vokst en del de siste fem årene. Vi har fått flere og større kunder og flere medarbeidere. Jeg er veldig glad for at få Bente med, hun vil utvilsomt styrke forretningen og skape enda bedre forutsetninger for vår vekst, sier Kurt Ankjær og utdyper:

-Bente kommer med en kommersiell bakgrunn, har inngående kjennskap til bransjen og et bredt nettverk i ryggen. Hun har erfaring med virksomhetsdrift og ledelse i lignende virksomheter, samt erfaring fra det norske markedet, hvor vår tredje SKALA tegnestue er i full gang med å etablere seg.

Bente Damgaard er tiltrådt i bestyrelsen pr. 1. januar 2020. Ledelsen består dessuten av adm. Direktør Kurt Ankjær, samt partnergruppen, som består av Mette Louise Jepsen, Julie Ankjær, Mads Malmkjær og Rene Nedersee Andersen.

Om Bente Damgaard

Bente Dangaard er utdannet Statsaut. Revisor og er cand.merc.aud med mange års erfaring fra arkitektbransjen.

  • I 2005-2019 var Bente Damgaard del av ledelsen i Schmidt Hammer og Lassen som hhv. CFO, CEO og Partner.
  • I 2012-14 og 2018 har Bente Damgaard vært bestyrelsesmedlem i Danske Ark, herunder nestformann i en periode og del av forretningsutvalget. I dag utfører Bente Damgaard konsulent- og bestyrelsesarbeid og sitter i advisory boards for små, kreative virksomheter.
  • Bente Damgaard (1965) bor i Åbyhøj med sin mann, Jesper og deres tre felles barn.