GNIST: KONKURRANSEFORSLAG TIL SENTRUM BRANNSTASJON I OSLO

GNIST: KONKURRANSEFORSLAG TIL SENTRUM BRANNSTASJON I OSLO

16.03.2020

Gratulerer til Gottlieb Paludan Architects, som med prosjektet ”Glød” vant den åpne konkurransen om Sentrum Brannstasjon i Oslo. Selv om det ikke ble en vinnerplass, er vi ganske stolte av vårt prosjekt ”Gnist”.

Med Gnist har vi blant annet skapt en imøtekommende, inkluderende og funksjonell bygning, som viderefører Oslos lange tradisjon med å oppføre flotte, monumentale brannstasjoner.

Prosjektets arkitektoniske visjon, er at brannstasjonen skal fungere som en ny destinasjon på havnepromenaden og fungere som en moderne veiviser i området. Uttrykket henter elementer fra bygninger i nærområdet, mens formen viderefører den karakteristiske bebyggelsen i området og er en nyfortolkning av de arkitektoniske trekk ved klassiske brannstasjoner. 

Les mer om Gnist her

Les mer om konkurransen hos NAL her